Risk faktörleri

Hipertansiyon, diyabet, kalp hastalıkları, sigara içimi ve yüksek kolesterol inmeye neden olan risk faktörleri arasında yer alıyor.

Yaşın ilerlemesiyle birlikte hem kadınlarda hem de erkeklerde inme riski artmaktadır,  genetik faktörler de etkili olmaktadır, bunlar genç inme ve nedeni bilinmeyen inmeler olarak üzerinde durulmalıdır.

Değiştirilebilen kesinleşmiş risk faktörleri;

  • Sigara kullanımı,
  • Hipertansiyon,
  • Diyabet,
  • Asemptomatik karotis darlığı,
  • Orak hücreli anemi ile
  • Hiperlipidemi  (Kolesterol ve trigliseridler gibi kandaki yağların normalden daha yüksek düzeylerde bulunması).